...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5. SINIF Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Eğer yerde ve gökte Allah'tan başka ilahlar olsaydı ne olurdu?
  a) Her şey yolunda giderdi.
  b) Allah’ın işi kolaylaşırdı.
  c) Düzen bozulurdu.
  d) İnsanlar daha kolay ibadet ederlerdi.
  Cevap: C
 • 2) "Bütün gün gökyüzünde dolaşıyorum. Hiçbir düzensizlik görmedim."
  Allah'ın yarattığı şeylerle ilgili olarak arının yaptığı gözleme göre nasıl bir sonuç çıkarabiliriz?

  a) Her şeyi Allah yaratmıştır.
  b) Allah varlıklara değişik özellikler vermiştir.
  c) Allah'ın yarattığı şeyler mükemmeldir.
  d) Arı da Allah'ın yarattığı bir canlıdır.
  Cevap: C
 • 3) ”En iyi dua .....................” Boş yere ne yazılmalıdır?
  a) içten olandır.
  b) yalnızken yapılandır.
  c) kendim için yaptığımdır.
  d) uzun olandır.
  Cevap: A
 • 4) Aşağıdakilerden hangisi doğru bir davranış değildir?
  a)Anne-babaya saygı göstermek
  b)Yaşlılara yer vermek
  c)Misafir ağırlamak
  d)İnsanları alaya almak
  Cevap: D
 • 5) “Allah’ın her şeye gücünün yettiğini ve her şeyi ilmiyle kuşattığını biliniz”(Talak,12)
  Yukarıdaki ayetten hareketle aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşamayız?

  a) Allah’ın her şeye gücü yeter
  b) Allah her şeyi bilmektedir.
  c) Allah’ın gücü sınırsızdır
  d) Allah’ın gücü, insanların gücü gibi sınırlıdır
  Cevap: D
 • 6) Biz biliyoruz ki her resim bir ressam tarafından yapılmıştır. Üzerinde oturduğumuz sıranın, evimizin, okulumuzun da bir ustası, bir yapanı vardır.

  Bu kadar basit şeyler bile kendiliğinden oluşamıyorsa bu kadar mükemmel evren nasıl oluşmuştur?

  A-) Kendiliğinden oluşmuştur.
  B-) Evren zaten hep vardı.
  C-) Evreni ve her şeyi Allah yaratmıştır.
  D-) Tesadüfen oluşmuştur.
  Cevap: C
 • 7) Evreni incelediğimizde yaratılmış olan her şeyin bir düzen içinde olduğunu görürüz. Bütün bunlar bize neyi gösterir?
  a) Evrendeki düzeni anlayamayız.
  b) Evrenin kendiliğinden var olduğunu gösterir.
  c) Bütün bunlar, Yüce Allah’ın varlığını gösterir.
  d) Her şeyin düzenli olduğunu anlarız.
  Cevap: C
 • 8) Aşağıdakilerden hangisi ibadetin amaçlarından biri değildir?
  a) Allaha teşekkür etmek .
  b) Allaha kulluk etmek
  c) Gösteriş yapmak
  d) Allah’ın rızasını kazanmak.
  Cevap: C
 • 9) 1-Allah her şeyi işitir.
  2- Allah bazı şeylere muhtaçtır.
  3-Allah’ı hiçbir şeye benzemez.
  Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

  a) Sadece 1
  b) 1 ve 3
  c) 1 ve 2
  d) Sadece 2
  Cevap: B
 • 10) “Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka tanrılar bulunsaydı, yer ve göğün düzeni kesinlikle bozulup gitmişti…” (Enbiya ,22)
  Yukarıdaki ayette verilen esas düşünce nedir?

  a) Evrenin kendiliğinden var olmadığı
  b) Allah’ın her şeyi bildiği
  c) Allah’ın dualarımızı işittiği
  d) Allah’tan başka ilah olmadığı
  Cevap: D
 • 11) (Resulüm) Sana bu mübarek kitabı, ayetlerini düşün sünler ve aklı olanlar öğüt alsınlar diye indirdik.”

  Yukarıdaki ayete göre Kuran’ın indirilişinin sebe bi nedir?

  a) Kuran’ın sadece ibadetlerde okunması
  b) Aklı olan kişilerin düşünüp öğüt almaları
  c) Herkesin kendi arzusuna göre davranması
  d) İnsanların istediği her şeyi yapabilmesi
  Cevap: B
 • 12) Aşağıdakilerden hangisi aklın insana kazandırdık larından değildir?
  a) İnsan aklıyla nelerin iyi veya kötü olduğunu kavrar.
  b) İnsanın doğru karar vermesi için aklını kullanması gerekir.
  c) Akıl yaşta değil baştadır.
  d) Akıl insanın Allah’ın yarattığı şeyleri anlamasını sağlar.
  Cevap: C
 • 13) “Başarmak, bir insanın bütün gücüyle yöneldiği hede fi yakalamasıdır.”
  Aşağıdakilerden hangisi bu duruma destek sağla maz?

  a) İnanmak
  b) Kararlı olmak
  c) Çalışmak
  d) Kanaatkâr olmak
  Cevap: B
 • 14) Aşağıdaki cümlelerin hangisi yanlıştır?
  A) Bismillah sözü besmelenin kısa söylenişidir.
  B) Allah dualarımızı işitir, onlara karşılı verir.
  C) Allah gücü sınırlı olan bir varlıktır
  D) İnancımıza göre Allah her an her yerdedir.
  Cevap: C
 • 15) “Çevremizdeki varlıklara baktığımızda hepsi çeşit çeşit sanki harikalar diyarı gibidir ve aralarında mü kemmel uyum vardır.” Tüm bunlar bize neyi gösterir?
  a)Allah’ın var ve bir olduğu
  b) Güneşin doğuşu
  c)Dünyanın dönüşü
  d)Evrenin oluşumu
  Cevap: A
Yorum Yap
Gönder