...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5. SINIF Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) İnsan, içgüdüyle değil, düşünerek ve bilinçli olarak davranmaktadır. İyiyi kötüden, doğruyu yanlıştan ayırt edebilmektedir. Davranışlarını kontrol edebilmektedir.

  Buna göre İnsanı diğer canlılardan ayıran en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir?

  a) Konuşabilmesi
  b) Görebilmesi
  c) Akıllı olması
  d) İşitebilmesi
  Cevap: C
 • 2) Aşağıdakilerden hangisi İhlâs Suresi'nde, üzerinde durulan hususlardan birisi değildir?
  a) Allah’ın bir olduğu
  b) Allah’ın hiçbir şeye muhtaç olmadığı
  c) Kurban kesmenin gerekliliği
  d) Hiçbir şeyin Allah’a denk olmadığı
  Cevap: C
 • 3) Allah’ın varlığı ve birliği, esi, benzeri ve ortağı olmadığından bahseden sure hangisidir?
  A- Bakara suresi
  B- Yasin suresi
  C- İhlâs suresi
  D- Fatiha suresi
  Cevap: D
 • 4) AŞAĞIDAKİ CÜMLELERİN DOĞRU VE YANLIŞ OLANLARINI (D / Y ) ŞEKLİNDE BELİRTİNİZ.
  İnsanın doğruyu yanlıştan ayırmasını akıl ve irade sağlar
  İnsan aklı sayesinde, doğru ve yanlışı ayırt edemez.
  Allah, kişinin çalışarak geçimini sağlamasını istemiştir.
  Allah’ın her şeyi bilmesi, görmesi ve işitmesi davranışlarımızı olumlu yönde etkilemez.
  Evren;ağaç,deniz,güneş…gibi cansız varlıklarla,bitki,hayvan ve insan gibi canlı varlıklardan oluşur.
  Allah doğmamış ve hiç kimseyi de doğurmamıştır.
  Evren; üzerinde yaşadığımız dünya ile tüm yıldız ve gezegenleri içine alan varlıklar bütünüdür.
  Cevap: .
 • 5) - I-Doğum ve ölüm olaylarının olması
  II-Gece ve gündüzün birbirini takip etmesi
  III-Mevsimlerin oluşması
  Yukarıdakilerin hangileri evrende bir düzen ve uyum olduğunu gösterir?

  a)I
  b)I-II
  c)II-III
  d) Hepsi
  Cevap: D
 • 6) Aşağıdakilerden hangisi farz bir ibadet değildir?
  a)Oruç tutmak
  b)Zekat vermek
  c)Yemeğe besmele ile başlamak
  d)Anne-babaya iyilik yapmak
  Cevap: D
 • 7) Günde kaç rekat namaz kılarız?
  a)5
  b)40
  c)35
  d)10
  Cevap: B
 • 8) Aşağıdakilerden hangisi İslam’ın şartlarından birisi değildir?
  a)Namaz Kılmak
  b)Kurban kesmek
  c)Kelime-i Şehadet getirmek
  d)Zekat vermek
  Cevap: B
 • 9) Niçin ibadet edilir? Kısaca açıklayınız.


  Cevap: .
 • 10) Aşağıda verilen boşlukları uygun şekilde tamamlayınız.
  Bismillâhirrahmânirrahim
  Gul huvallahu…………….. Allahus……………….Lem…………………Ve lem………………….. …Ve lem ………………………….küfüven ehad.
  Cevap: .
 • 11) Allah’ın varlığı ve birliği, esi, benzeri ve ortağı olmadığından bahseden sure hangisidir?
  A) Bakara suresi
  B) Yasin suresi
  C) İhlâs suresi
  D) Fatiha suresi
  Cevap: C
 • 12) Aşağıdakilerden hangisi sünnet olan bir ibadettir?
  a) Cuma namazı kılmak
  b) Vitir namazı kılmak
  c) Dişleri misvaklamak
  d) Kurban kesmek
  Cevap: C
 • 13) İhlas Sûresi ve anlamını doğru olarak yazınız.

  Cevap: .
 • 14) Aşağıdaki ayetlerden hangisi farklı bir konudan söz etmektedir?
  a) “De ki: Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Ancak akıl sahipleri öğüt alır.” (Zümer suresi, 9. ayet)
  b) “Göğe bakmıyorlar mı nasıl yükseltilmiştir? Dağlara bakmıyorlar mı nasıl dikilmişlerdir? Yeryüzüne bak­mıyorlar mı nasıl yayılmıştır?” (Gaşiye suresi, 18- 20. ayetler)
  c) “En güzel isimler Allah’ındır. O’na güzel isimleriyle dua edin” (Araf suresi, 180. ayet)
  d) “Bu Kur’an, ayetlerini düşünsünler ve akıl sahipleri öğüt alsınlar diye sana indirdiğimiz
  Cevap: C
 • 15) İnsanları diğer canlılardan ayıran temel niteli kaşağıdakilerden hangisidir?
  a) Canlılık      
  b) Hareket      
  c) Akıl         
  d) Beslenme
  Cevap: C
Yorum Yap
Gönder